Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

 

Privacy en Cookie verklaring

Bij In Optima Forma respecteren wij uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens en andere informatie die u met ons deelt behandelen wij vertrouwelijk en delen wij nooit met derden.

Gebruik van onze diensten
Ter voorbereiding van een consult sturen wij u vragenlijsten om de aard van uw klacht(en) in kaart te brengen. Tevens vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij om contact met u op te nemen, zodat wij u informatie betreffende uw consult, ons advies en de factuur kunnen sturen. Wanneer u een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die bewaren. Deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligde laptop en/of een externe harde schijf.

 

Dossier

Wij zijn verplicht om een dossier aan te leggen en dit enkele jaren te bewaren op een beveiligde plek. De informatie in het dossier is alleen toegankelijk voor In Optima Forma. Wij zullen uw persoonlijke en medische gegevens nooit delen met derden zonder uw toestemming. Op verzoek heeft u zelf te allen tijde inzicht in uw door ons aangelegde dossier.

 

Bewaartermijnen
Wij zijn verplicht uw dossier een aantal jaren te bewaren. De volgende bewaartermijnen gelden voor de informatie die u ter voorbereiding van en tijdens een consult verstrekt:
Contactgegevens        : 5 jaar

Dossier                         : 15 jaar

Wanneer deze termijn verstreken is vernietigen wij uw gegevens.

 

Contact
Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het versturen van informatie die ons voor u relevant lijkt. Wij zullen u echter nooit onnodig benaderen of met andere intenties dan u te ondersteunen met gezondheidsadvies. Wanneer u geen informatie meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door een mail te sturen naar info@inoptimaformavolendam.nl.