Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Privacyverklaringen Cookiebeleid

Bij In Optima Forma respecteren wij uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens en andere informatie die u met ons deelt behandelen wij vertrouwelijk en delen wij nooit met derden. Meer informatie vindt u via Privacyverklaring en Cookiebeleid in de footer.

 

Gebruik van onze diensten

Ter voorbereiding van een consult sturen wij u vragenlijsten om de aard van uw klacht(en) in kaart te brengen. Tevens vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij om contact met u op te nemen, zodat wij u informatie betreffende uw consult, ons advies en de factuur kunnen sturen. Wanneer u een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die bewaren. Deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligde laptop en/of een externe harde schijf.

 

Dossier

Wij zijn verplicht om een dossier aan te leggen en dit enkele jaren te bewaren op een beveiligde plek. De informatie in het dossier is alleen toegankelijk voor In Optima Forma. Wij zullen uw persoonlijke en medische gegevens nooit delen met derden zonder uw toestemming. Op verzoek heeft u zelf te allen tijde inzicht in uw door ons aangelegde dossier.

 

Bewaartermijnen

Wij zijn verplicht uw dossier een aantal jaren te bewaren. De volgende bewaartermijnen gelden voor de informatie die u ter voorbereiding van en tijdens een consult verstrekt:

Contactgegevens : 5 jaar

Dossier : 20 jaar in te gaan vanaf volwassen leeftijd van 18 jaar

Wanneer deze termijn verstreken is vernietigen wij uw gegevens.

 

Delen van persoonsgegevens

Op het moment dat In Optima Forma gebruik maakt van derden om uw gegevens te verwerken is die partij de verwerker. Als er andere partijen betrokken zijn, kan deze partij ook uw gegevens verwerken. In Optima Forma heeft een boekhouder. In Optima Forma draagt er zorg alleen die persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor controle van de boekhouding te delen met deze zakelijke partner.

 

Contact

Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het versturen van informatie die ons voor u relevant lijkt. Wij zullen u echter nooit onnodig benaderen of met andere intenties dan u te ondersteunen met gezondheidsadvies. Wanneer u geen informatie meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door een mail te sturen naar info@inoptimaformavolendam.nl.

 

Meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) onverwijld een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En in een aantal gevallen moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Meer informatie omtrent deze meldplicht vindt u op https://wetten.overheid.nl/BWBR0037346/2015-12-16#Tekst

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In geval van vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling is In Optima Forma verplicht hier melding van te maken. Dit geschiedt volgens een meldcode met afwegingskader.