Tarieven
  • uitgebreide intake ca. twee uur incl. meting bioscan en irisfoto's EUR 60
  • 1e vervolgconsult ca. een uur incl. bespreken uitwerking met orthomoleculair advies EUR 40
  • vervolgconsult ca. een uur incl. advies EUR 40
Betaling
Betaling geschiedt contact na afloop van het consult of via factuur. Deze dient u binnen twee weken na ontvangst te voldoen. U ontvangt een factuur/bewijs van betaling voor uw administratie. Indien van toepassing kunt u deze indienen bij uw zorgverzekering.

 

Vergoeding consulten

Wij zijn aangesloten bij beroepsvereniging CAT Complementair. Wij zijn lid op level 3 en werken aan toegang tot level 5. Dit houdt in dat uw consult door verschillende zorgverzekeraars mogelijk (deels) wordt vergoed vanuit een aanvullende verzekering voor alternatieve therapieën. Aan het overzicht op deze pagina zijn geen rechten verbonden.
Raadpleeg uw verzekering voor de exacte voorwaarden en vergoedingen.

 

24005 Vergoedingen Natuurgeneeskundige therapie 

 


24012 Vergoedingen Energetische therapie

Prestatiecodes

24005 - Behandeling overige natuurgeneeskunde

24012 - Behandeling energetische therapie

Zie ook https://catvergoedbaar.nl/prestatiecodes/


Therapeutennummer CAT CM3474-01-01-20

AGB code zorgverlener 90108657

AGB code onderneming 90067688

Zie ook https://www.vektis.nl/agb-register