Tarot

De tarot wordt al eeuwenlang gebruikt als methode om inzicht en advies te verkrijgen m.b.t. situaties die duidelijkheid behoeven. Het doel van een legging is het verkrijgen van een heldere kijk op een situatie, soms het voorhouden van een spiegel om zo inzicht te krijgen in het eigen handelen en de opties waaruit men kan kiezen.

Ik gebruik de Rider Waite tarot als basis om een

                                                            vraagstuk te duiden en maak daarnaast gebruik

                                                            van een veelvoud aan andere kaartensets om de

                                                            details verder uit te diepen.

                                                            Daarbij kan de cliënt een specifieke vraag

                                                            neerleggen waar we samen naar kunnen kijken. Dit

                                                            is echter niet noodzakelijk, aangezien de meest

                                                            dringende kwestie van dat moment al vrij snel aan

                                                            het licht komt. Denk hierbij aan het gebied van

                                                            gezondheid, relaties, gezin of werk.

                                                            Een videoconsult behoort ook tot de mogelijkheden.