Hoe werk ik


Wanneer u bij mij een afspraak maakt, nemen we uitgebreid de tijd om uw klacht(en) te bespreken aan de hand van een aantal vragenlijsten die u thuis al heeft ingevuld. Vervolgens doe ik een meting met de bioscan swa. Daarnaast maak ik een irisfoto om extra informatie te verkrijgen. Dit betreft dan met name de sterke en zwakke kanten van uw constitutie en mogelijke belastingen op organen of systemen. Deze gegevens werk ik vervolgens uit tot een advies met betrekking tot uw eetpatroon en (tijdelijke) aanvulling met supplementen.

 

Bij ingewikkeldere aandoeningen of indien er sprake is van dieperliggende oorzaken verwerk ik deze gegevens tevens in het testprotocol van Vita. De uitkomst hiervan bespreken we na een à twee weken in het vervolgconsult. Deze uitwerking en advies stuur ik u per email toe, zodat u thuis alles nog even rustig na kunt lezen.

 

De energetische middelen die ik u eventueel adviseer test ik elke twee weken gratis na om te bepalen of de dosering nog adequaat is.

 

Met de Bioscan swa is het mogelijk om een snelle lichaamsanalyse uit te voeren. Dit systeem maakt gebruik van de electromagnetische golfsignalen die het lichaam afgeeft. Bloedprikken is hierdoor niet nodig. De metingen zijn niet één op één vergelijkbaar met een bloedonderzoek. Voor meer informatie zie Bioscan swa.