Formulieren

Op deze pagina vindt u een aantal formulieren die beide partijen dienen in te vullen en te ondertekenen wanneer u een consult boekt bij In Optima Forma. Het anamneseformulier bestaat uit een serie vragen die betrekking hebben op o.a. uw klacht en medische geschiedenis.

Behandel-overeenkomst

Door dit document te ondertekenen, erkennen therapeut en cliënt o.a. dat de cliënt in behandeling gaat bij de therapeut en op de hoogte is gesteld van de door deze therapeut gevraagde tarieven, de cliënt op de hoogte is van en toestemming geeft voor de samen gekozen en door de therapeut voorgesteldebehandeloptie(s) en op de hoogte is van en toestemming geeft voor het door de therapeut opgestelde behandelplan.

Toestemmingsformulier

CAT-minderjarigen toestemmingsformulier

In te vullen door CAT-therapeut, te ondertekenen door ouders of voogd, minderjarige en CAT-therapeut.

Anamneseformulier

Dit formulier is binnenkort beschikbaar.