Biotensor

Alles is energie. Niet alleen mensen en dieren, maar ook objecten hebben een elektrische frequentie ofwel trilling. De biotensor is een fijngevoelig test- en behandelinstrument waarmee energetische waarden en functies kunnen worden getest. Een test met de biotensor geeft inzicht in de toestand van een persoon, zowel fysiek als psychisch-emotioneel. Ook kunnen de werking en belasting van organen, voeding en

                         supplementen ermee worden uitgetest. Daarnaast kan hij worden

                         ingezet om de chakra's na te lopen, belastingen te verwijderen en het

                         lichaam energetisch in balans te brengen. De cliënt hoeft hierbij niet

                         fysiek aanwezig te zijn.

                         De therapeut kan een klacht met behulp van een specifiek protocol

                         doortesten en de gevonden waarden direct koppelen aan middelen om

                         de onderliggende oorzaak te behandelen. Dit kan leiden tot hele mooie

                         resultaten.