Geschillen

Als therapeut doe ik mijn uiterste best om u van een passend advies te voorzien. Mocht u desondanks niet tevreden zijn of een klacht hebben dan wil ik hier graag met u over praten en kijken wat we hier samen aan kunnen doen. Indien we niet tot overeenstemming kunnen komen heeft u verschillende opties.

 

 

 

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling klik op het logo of zie: https://gatgeschillen.nl/

 

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.

Een CAT-therapeut belooft te handelen naar deze beroepscode.

Een CAT-therapeut handelt altijd naar het welzijn van de cliënt.

In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de cliënt schade te berokkenen op wat voor manier dan ook.

Een CAT-therapeut is zich bewust van een relatie tussen de alternatieve therapeut en de cliënt en honoreert en respecteert deze altijd. In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet.

Indien een CAT-therapeut constateert dat de cliënt een niet-gediagnosticeerde aandoening heeft, raadt de CAT-therapeut de cliënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts.

Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een CAT-therapeut wordt door de alternatieve therapeut als vertrouwelijk behandeld.

Een CAT-therapeut respecteert het Collectief Alternatieve Therapeuten.

Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

In Optima Forma is aangesloten bij BAT, de Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor complementaire en alternatieve therapeuten. Voor meer informatie zie: https://www.batverzekeringen.nl/

Download
Algemene Voorwaarden GAT
De Algemene Voorwaarden van GAT zijn van toepassing. Deze kunt u hier downloaden.
Algemene Voorwaarden GAT.docx
Microsoft Word document 777.2 KB